Konto Sayım ve sabit kıymet.

Telefon: +90 (216) 771 91 99 E-mail: info@konto.com.tr

İnsan Kaynakları


Politikamız


Sektörde büyüme hedefimizi destekleyecek çağdaş, ilkeli, katılımcı insan kaynakları politika ve programlarını geliştirmek ve böylelikle kurumsallaşmaya katkıda bulunmak,


KONTO hedef ve stratejileri doğrultusunda yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağının işe alınmasını sağlamak,


Sürekli eğitimler ile çalışanların kişisel gelişimi desteklemek ve böylelikle kişilerin işlerini geliştirerek organizasyona sağladıkları katma değeri arttırmak,


Yüksek performansı ödüllendirerek, kurum performansının arttırılmasına katkıda bulunmak,


Kurum kültürü içinde yetişen ve kariyerlerinde uzmanlaşan çalışanlarımızı, yöneticilik kadroları için hazırlayarak kurum kültürümüzü pekiştirmek.


Çalışan memnuniyetini proaktif insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon


Eğitim


KONTO'nun hedeflerine paralel olarak, çalışanlarımızın verimliliklerinin arttırılması, değişime uyum sağlayabilmeleri ve gelecekteki yönetici kaynağımızın yetiştirilebilmesine yönelik, eğitim ve gelişim programlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.


Bu doğrultuda hedeflenen eğitim ve gelişim fırsatlarımızın temel ve yönetsel yetkinlerimizle uyumlu olmasına dikkat edilmesi, yöneticilerimiz tarafından izlenmesi ve takip edilmesi önem taşımaktadır.